Põlevkiviõli


Eestis on tegeletud põlevkiviõli tootmisega juba alates 1920-datest. Selle aja jooksul on ettevõtete tootmismahud ning kasutatavad tehnoloogiad läbinud suuri muutusi ning arenguid. Üha enam on võetud suund tööprotsesside keskkonnasäästlikkuse ning -kaitse suunas, töötades välja tehnoloogilisi lahendeid tekkivate jäätmete järelkäitlemiseks. Põlevkiviõli tootmine on muutunud keskonnasäästlikumaks ning õli kvaliteet on aja jooksul kordades tõusnud.

  Põlevkiviõli on põlevkivi e. "Eesti oma pruuni kulla" orgaanilise osa termilisel lagundamisel ja õliaurude kondenseerimisel saadav  tumepruuni värvuse ja omapärase lõhnaga ning tavalistel temperatuuridel (0...20 °C) hästi voolav vedelik, mis koosneb erinevatest keemilistest ühenditest (hapniku-, lämmastiku-, väävliühendid, parafiinid jm.). Eestis kaevandatakse põlevkivi ca 15 milj tonni aastas, millest õli tootmiseks läheb ca 3.5 milj tonni. Eestis on hetkel kolm põlevkiviõli tootjat, kes toodavad kokku ca 450 000 tonni põlevkiviõli aastas.

Põlevkiviõli kasutamise eelised katlaseadmetes: